آموزش زبان انگلیسی

آموختن انگلیسی

please join me in whatsapp Group by this phone number +989339002759

+ نوشته شده در  2015/8/20ساعت 7:17 AM  توسط عبدالعلی  | 

 1. anti-government elements   عناصر غیردولتی
 2. civilian casualties  تلفات غیرنظامیان
 3. Civilians  غیرنظامیان
 4. Deadliest   مرگبار ترین
 5. deadly insurgent attacks   حملات مرگبار گروه‌های شورشی
 6. Pro-government forces   نیروهای حامی دولت
 7. to engage in open combat   درگیر شدن در جنگی رویارو
 8. Western-backed government   دولت مورد حمایت غربی‌ها

+ نوشته شده در  2013/11/13ساعت 16:59 PM  توسط عبدالعلی  | 

 1. anti-government elements   عناصر غیردولتی
 2. civilian casualties  تلفات غیرنظامیان
 3. Civilians  غیرنظامیان
 4. Deadliest   مرگبار ترین
 5. deadly insurgent attacks   حملات مرگبار گروه‌های شورشی
 6. Pro-government forces   نیروهای حامی دولت
 7. to engage in open combat   درگیر شدن در جنگی رویارو
 8. Western-backed government   دولت مورد حمایت غربی‌ها
+ نوشته شده در  2013/11/13ساعت 16:58 PM  توسط عبدالعلی  | 

+ نوشته شده در  2013/8/6ساعت 21:11 PM  توسط عبدالعلی  | 

+ نوشته شده در  2013/8/6ساعت 21:6 PM  توسط عبدالعلی  | 

مطالب قدیمی‌تر